Pilot ANPR registratie op Strijp-S

De komende periode zal er op Strijp-S gestart worden met ANPR herkenning voor gereserveerd parkeren, vol-vrij signalering van straatparkeren en algemene verkeerstellingen.

Met deze ANPR camera's worden kentekens gescand.  

Voor het gereserveerd parkeren wordt het kenteken enkel gebruikt voor de toegangsverlening tot Strijp-S. Voor het reserveren van een parkeerplek, heeft u via onze website uw kenteken ingevuld. Bij aankomst bij Strijp-S registreren onze ANPR camera's het kenteken en wordt de juiste parkeerplek gewezen.

Voor straatparkeren wordt middels camera's enkel bekeken of een bepaald vak wel of niet gevuld is. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. 

Voor verkeerstellingen worden het aantal voertuigen geteld. Ook hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.