Living Lab Strijp-S

Het verbeteren van de levenskwaliteit voor bezoekers en bewoners (gebruikers) staat centraal in het living lab Strijp-S.

Wij geloven in steden die een socialere, comfortabelere en duurzamere manier van leven bieden. Om dit te realiseren dagen wij onze partners uit om op gezamenlijke wijze innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gebruik maken van de community en die een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van de gebruiker. Het gebied Strijp-S fungeert hierbij als “living lab”; een dynamische omgeving waarin producten en diensten kunnen worden (door)ontwikkeld, gedemonstreerd en gerepliceerd en geschaald.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Strijp-S.

We werken op Strijp-S conform ons privacy statement, hierin staan ook de actuele contactgegevens vermeld.