Update werkzaamheden

Diverse werkzaamheden zijn inmiddels gestart, gestopt, opgeleverd of gaan starten.

De werkzaamheden aan het trottoir van de Schootsestraat aan de zijde van Space-S zijn bijna afgerond, naar verwachting zijn de werkzaamheden in week 23 gereed.
..............

 Er wordt gestart met een reconstructie van de Schootsestraat in opdracht van de Gemeente Eindhoven
De 1e fase van de werkzaamheden zullen starten op 11 juni en duren tot 20 juli.
Dit gaat  globaal om de zwaanstraat thv de kruising met Strijp-T t/m de onderdoorgang van de Beukenlaan.
Fase 2 is vanaf de onderdoorgang Beukenlaan richting de Kastanjelaan en dit duurt van 15 aug t/m 12 oktober.
 ..............

Het gebouw van Monk zal binnen enkele weken gesloopt en gesaneerd worden, zodra er een definitieve datum is wordt dit in deze Headline-S gecommuniceerd.