Start inrichting 30km zone

Deze week is er gestart door KWS met de werkzaamheden voor de nieuw in te richten 30 KM zone.

Tussen 09:00 en 16:00 uur kan hier overlast door ontstaan. Het uitgangpunt hierbij is dat buiten deze tijdstippen de overlast voor het verkeer minimaal is.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de werkzaamheden in de komende periode (week 45 t/m 48):

Week 45: start met straatwerk aan de kant van het Klokgebouw. Deze werkzaamheden duren ongeveer anderhalve week.

Week 45: de aansluiting voor het fietsverkeer aan de kant van de Beukenlaan wordt opengebroken en aangepast.

Week 46: aan het einde van deze week wordt de aansluiting aan de kant van de Glaslaan voor de fietsers aangepast.

Week 47: maandag t/m woensdag wordt het wegvak voor de hoofdingang van het Klokgebouw opengebroken om een verkeersdrempel aan te leggen. Voor deze werkzaamheden is een afsluiting noodzakelijk. Hierdoor is er een omleiding bij de Apparatenfabriek via de Torenallee en de ventweg van de Beukenlaan, en weer terug naar het Klokgebouw / aansluiting Beukenlaan.

Week 47: wordt er gestart met het herstel van de deklaag rond Space-S en St. Lucas. Dit houd in dat er vanaf maandag 20 november 07:00 uur t/m 24 november tijdelijk niet geparkeerd kan worden langs en op de Torenallee en Laboratoriumstraat.

Week 48: wordt er gestart met het openbreken van het asfalt om verkeersdrempels aan te leggen in de Machinekamer. Hierdoor is er een omleiding noodzakelijk vanaf de Rondweg via de ventweg van de Beukenlaan naar het Veemgebouw en via de Schootsestraat naar de Kastanjelaan.

Daarnaast zijn er vanaf week 46 ook werkzaamheden aan de busbaan. Hierdoor is er één rijstrook van de busbaan en de straat niet beschikbaar. Het verkeer moet dan via de parkeerstrook om de werkzaamheden heenrijden.